Fylkesmannen i Nordland

Org nr 974 764 687
Bransje: Kommunale og offentlige etater

Fylkesmannen er Kongens og regjeringas representant i fylket. Fylkesmannen utfører arbeidsoppgaver for departementer, direktorater og tilsyn.Vi sørger for at Stortingets og regjeringas politikk blir gjennomført i Nordland. Rettssikkerhet for folk i Nordland er viktig, og vi er klageinstans for mange kommunale vedtak. Vi fører tilsyn og kontroll med kommunene og andre. Vi skal også bidra til samordning av statlig virksomhet i fylket.

Roller

Daglig leder Tom Cato Karlsen (f 1974)
Regnskapsfører Direktoratet For Økonomistyring
Kilde: Brønnøysundregistrene