Handelsbanken

Org nr 971 171 324

Roller

Daglig leder Dag Tjernsmo (f 1962)
Revisor Ernst & Young AS
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

 • To i fellesskap av:
 • Dag Tjernsmo
 • Hanne Thaugland
 • Arild Andersen
 • Sven Fredrik Martini Van Aller
 • Jan Erik Skjolden
 • Toril Garntangen
 • Åse Fluge Nordgreen
 • Christian Dahl
 • Lars Nordvi Sæthre
 • Sven Ove Oksvik
 • Øystein Aulin
 • Christian Doksrød
 • Helge Lundestad
Kilde: Brønnøysundregistrene