Indre Rivenes Velforening

Org nr 921 251 831
Andreashagen 31, 4322 Sandnes

Roller

Styrets leder Kjell Kjosavik (f 1946)
Styremedlem Glenn Hov (f 1977)
Styremedlem Vidar Skaaland (f 1965)
Kilde: Brønnøysundregistrene