Kontor Skaar

Org nr 971 473 487
Kongens gate 3, 6002 Ålesund

Roller

Innehaver Elling Skaar (f 1955)
Kilde: Brønnøysundregistrene