Mm Karton Follacell AS

Org nr 950 198 168
Industrivegen 11, 7796 Follafoss

Roller

Daglig leder Odd Morten Aalberg (f 1963)
Styrets leder Daniel Wiktorin (f 1972)
Styremedlem Odd Morten Aalberg (f 1963)
Styremedlem Joar Strand (f 1968)
Styremedlem Kenneth Bjørk (f 1973)
Styremedlem Franz Hiesinger (f 1965)
Varamedlem Roy Benny Selen (f 1970)
Varamedlem Roy-Inge Mikkelsen (f 1991)
Revisor Kpmg AS
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • To styremedlemmer i fellesskap. Ansatterepresentanter har ikke
  • signaturrett.
Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Navn Ant aksjer Andel
Mayr-Melnhof Karton Gesellscafth 100000 100%
Sist oppdatert 2019