Norsk Ornitologisk Forening avd. Møre og Romsdal

Org nr 975 717 623
Idrettsvegen 9, 6413 Molde

Roller

Daglig leder Olbjørn Kvernberg (f 1951)
Styrets leder Olbjørn Kvernberg (f 1951)
Styremedlem Ingvar Stenberg (f 1953)
Styremedlem Bjørn Elgsaas (f 1947)
Styremedlem Trygve Brunvoll (f 1949)
Styremedlem Ola Ragnar Gjøra (f 1969)
Kilde: Brønnøysundregistrene