Norsk Sau og Geit

Org nr 970 134 808
Moerveien 2 A, 1430 Ås

Signatur

  • Daglig leder og styrets leder i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene