Partner Revisjon DA

Org nr 985 196 729

Partner Revisjon DA er en betydelig aktør innen revisjon, regnskap, økonomi- og konsulenttjenester. Vår stab består av 7 partnere og 23 ansatte. Partner Revisjon DA betjener ca 1350 revisjonskunder og ca 100 kunder med annen type rådgivning. Våre kunder dekker de fleste bransjer og er spredt over store deler av landet. Vi har fokus på å være tilgjengelig for våre kunder og våre partnere deltar aktivt i revisjonsprosessen. Vi gir alle våre kunder tilbakemelding på deres henvendelser innen 24 timer.

Roller

Daglig leder Anne Gudrid Tomterstad (f 1981)
Styrets leder Nils Frode Johansen (f 1971)
Styremedlem Ellen Austenå (f 1971)
Styremedlem Sølvi Løbø Aaker (f 1958)
Styremedlem Christian Hadler (f 1973)
Styremedlem Anne Gudrid Tomterstad (f 1981)
Styremedlem Aksel Bøe Stenhamar (f 1982)
Styremedlem Harald Grønli Gran (f 1983)
Deltaker med delt ansvar Ellen Austenå (f 1971)
Deltaker med delt ansvar Nils Frode Johansen (f 1971)
Deltaker med delt ansvar Sølvi Løbø Aaker (f 1958)
Deltaker med delt ansvar Christian Hadler (f 1973)
Deltaker med delt ansvar Anne Gudrid Tomterstad (f 1981)
Deltaker med delt ansvar Aksel Bøe Stenhamar (f 1982)
Deltaker med delt ansvar Harald Grønli Gran (f 1983)
Revisor Fh Revisjon AS
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • Styrets medlemmer hver for seg.
Kilde: Brønnøysundregistrene