PM Personlig Mote

Org nr 914 498 724 Enheten er meldt konkurs 01.10.2018

Roller

Daglig leder Marianne Bjarstad (f 1964)
Styrets leder Dag Jakob Opedal (f 1959)
Styremedlem Anders Fjeld (f 1975)
Styremedlem Eskil Gundersen Koffeld (f 1986)
Styremedlem Elisabeth Rustad-Nilssen (f 1988)
Revisor Deloitte AS
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • To styremedlemmer i fellesskap.
  • Daglig leder eller styrets leder alene.
Kilde: Brønnøysundregistrene