Politijuristene

Org nr 970 168 087
Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo

Roller

Daglig leder Magne Skram Hegerberg (f 1961)
Styrets leder Håvard Holm (f 1956)
Nestleder Katrine Bratteberg (f 1965)
Styremedlem Lars Marius Heggberget (f 1972)
Styremedlem Sverre Joachim Wiese Bromander (f 1974)
Styremedlem Benedicte Gram-Knutsen (f 1964)
Styremedlem Wiggo Storhaug Larssen (f 1954)
Styremedlem Tor Egil Viblemo (f 1976)
Styremedlem Anette Fjeld (f 1975)
Styremedlem Sondre Christoffer Karlsen Lie (f 1995)
Revisor Alpha Revisjon AS
Kilde: Brønnøysundregistrene