Råstad Stasjons Venner

Org nr 996 880 419

Roller

Styrets leder Hans Morten Tamnes (f 1960)
Nestleder Johan Svorstøl (f 1963)
Styremedlem Bjørn Bøhle Jacobsen (f 1949)
Kilde: Brønnøysundregistrene