Sameiet Bragernes Kvartal 2

Org nr 922 025 452
c/o Boligbyggelaget Usbl Hegsbroveien 60C, 3403 Lier

Roller

Styrets leder Norita Helen Fridheim (f 1967)
Styremedlem Bjørg Pauline Landmark (f 1947)
Styremedlem Per Egil Maastad (f 1961)
Varamedlem Arild Engebret Ekeberg (f 1949)
Varamedlem Pia Kilen Hermansen (f 1991)
Forretningsfører Boligbyggelaget Usbl
Revisor Kpmg AS
Regnskapsfører Boligbyggelaget Usbl
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene