Sameiet Holmenhagen

Org nr 921 038 763
v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS Hammersborg torg 1, 0179 Oslo

Signatur

  • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene