Sameiet Kavringen Brygge 3

Org nr 912 021 009
Kavringen brygge 3, 0252 Oslo

Roller

Kontaktperson Thor Bjørdal (f 1964)
Styrets leder Thor Bjørdal (f 1964)
Styremedlem Gustaf Aspelin (f 1977)
Styremedlem Runar Bjørklund (f 1956)
Styremedlem Tomm Fjellberg (f 1960)
Styremedlem Unn Arnesen (f 1954)
Varamedlem Helge Leikvang (f 1992)
Forretningsfører Sebra Forvaltning AS
Revisor Revisoren AS
Regnskapsfører Sebra Forvaltning AS
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene