Sameiet Kongensgate 10

Org nr 914 632 846

Roller

Kontaktperson Kim Erik Martinsen (f 1967)
Styrets leder Gordana Storsveen (f 1956)
Styremedlem Leif Amdahl (f 1940)
Styremedlem Tomas Bocek (f 1982)
Forretningsfører Brækhus Eiendom AS
Revisor Rsm Norge AS
Regnskapsfører Brækhus Eiendom AS
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene