Sameiet Opsalvegen 6 - 36

Org nr 921 150 105
c/o BORI Bjørnsons gate 35, 2003 Lillestrøm

Roller

Styrets leder Stephen Meinich-Bache (f 1973)
Styremedlem Kjetil Lian (f 1969)
Styremedlem Magnus Sjur Roald (f 1982)
Styremedlem Christoffer Bergersen (f 1991)
Varamedlem Andreas Molandsveen (f 1983)
Varamedlem Anette Milner-Grimsmo (f 1986)
Forretningsfører Bori Bbl
Regnskapsfører Bori Bbl
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene