Sameiet Solplassen 1

Org nr 916 449 437

Roller

Kontaktperson Ellen Marie Skaldehaug (f 1964)
Styrets leder Ellen Marie Skaldehaug (f 1964)
Nestleder Kari Vatne Eide (f 1987)
Styremedlem Bård Inge Austigard Pettersen (f 1973)
Styremedlem Helene Torsen (f 1992)
Kilde: Brønnøysundregistrene