Skiforeningen

Org nr 946 175 986
Kongeveien 5, 0787 Oslo

Signatur

  • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap eller ett
  • styremedlem og generalsekretær i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene