Statens innkrevingssentral

Org nr 971 648 198

Roller

Daglig leder Finn Ola Helleberg (f 1972)
Kontaktperson Christel Iren Tennfjord Halsen (f 1973)
Regnskapsfører Direktoratet For Økonomistyring
Kilde: Brønnøysundregistrene