Stigeråsen i Borettslag

Org nr 954 419 630

Roller

Kontaktperson Marianne Hegna (f 1963)
Styrets leder Ann Margareth Høegh-Larsen (f 1967)
Styremedlem Else Marie Pedersen (f 1947)
Styremedlem Rune Ryskar Bjelland (f 1974)
Varamedlem Torill Solheim (f 1951)
Varamedlem Willy Herbert Krafft (f 1944)
Forretningsfører Skien Boligbyggelag
Revisor Ernst & Young AS
Regnskapsfører Skien Boligbyggelag
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • Leder (nestleder) og ett styremedlem i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene