Stigeråsen II Borettslag

Org nr 948 519 747

Roller

Kontaktperson Marianne Hegna (f 1963)
Styrets leder Otto Gebhardt (f 1968)
Styremedlem Kirsten Oustorp (f 1974)
Styremedlem Beathe Bucko Gulljord (f 1976)
Styremedlem Sveinung Tovslid (f 1991)
Styremedlem Roy Richard Engebretsen (f 1948)
Varamedlem Arne Magne Slåttedalen (f 1939)
Varamedlem Ole Ragnar Helgen (f 1961)
Forretningsfører Skien Boligbyggelag
Revisor Ernst & Young AS
Regnskapsfører Skien Boligbyggelag
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • Leder (nestleder) og ett styremedlem i fellesskap tegner
  • lagets firma.
Kilde: Brønnøysundregistrene