STUDIESENTERET MIDT-TROMS AS

Org nr 988 137 715
Følg bedriften:
Bernh Lunds v 4, 9300 Finnsnes

Studiesenteret Midt-Troms AS har primært som mål å legge forholdene til rette for høyere desentralisert utdanning i Midt-Troms regionen i samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge. Studiesenteret Midt-Troms AS skal blant annet: Arbeide for å etablere og utvikle regionale høgskoletilbud i Midt-Troms, arbeide aktivt for å styrke kontakten og samspillet mellom høyere utdanningsinstitusjoner, videregående skole, næringsliv og offentlig forvaltning og bidra aktivt for utvikling av et miljø for forskning og utvikling.

Roller

Daglig leder Vidar Gunnberg (f 1956)
Styrets leder Arnfinn Andersen (f 1950)
Nestleder Margrethe Johanne Hagerupsen (f 1954)
Styremedlem Irene Lange Nordahl (f 1968)
Styremedlem Wenche Jakobsen (f 1957)
Styremedlem Stig Magne Hagen (f 1959)
Varamedlem Sveinung Eikeland (f 1956)
Varamedlem Cato Simonsen (f 1973)
Varamedlem Rune Hoholm (f 1968)
Revisor Kpmg AS
Regnskapsfører Aktiva AS
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.
Kilde: Brønnøysundregistrene