Urds Barneutstyr AS

Org nr 851 722 092 Enheten er meldt oppløst etter konkursloven 20.06.2018

Roller

Daglig leder Elisabeth Adelsten Elvestad (f 1961)
Styrets leder Elisabeth Adelsten Elvestad (f 1961)
Varamedlem Johnny Olsen (f 1960)
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • Selskapet tegnes av styrets formann alene.
Kilde: Brønnøysundregistrene