Vest Fisk DA

Org nr 989 195 379 Enheten er meldt oppløst 09.02.2012

Roller

Kontaktperson Lars Helge Saltskår (f 1964)
Deltaker med delt ansvar Jostein Saltskår (f 1963)
Deltaker med delt ansvar Lars Helge Saltskår (f 1964)
Deltaker med delt ansvar Rune Saltskår (f 1965)
Kilde: Brønnøysundregistrene