Yara Norge AS

Org nr 984 015 666
Følg bedriften:

Yara Norge selger mineralgjødsel som er spesielt tilpasset norsk jordsmonn, klima og vekster. I Norge leverer Yara et komplett sortiment tilpasset alle typer produksjoner i norsk landbruk. I tillegg leverer Yara Norge industrielle produkter til miljøforbedringer og til en rekke bransjer og prosesser.

Signatur

  • Styrets leder alene, to styremedlemmer i fellesskap, eller
  • daglig leder alene.
Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Navn Ant aksjer Andel i %
Yara International ASA 400000 100%
Sist oppdatert 2017