Yara Norge AS

Org nr 984 015 666
Følg bedriften:

Yara Norge selger mineralgjødsel som er spesielt tilpasset norsk jordsmonn, klima og vekster. I Norge leverer Yara et komplett sortiment tilpasset alle typer produksjoner i norsk landbruk. I tillegg leverer Yara Norge industrielle produkter til miljøforbedringer og til en rekke bransjer og prosesser.

Roller

Daglig leder Per Knudsen (f 1959)
Styrets leder Torgeir Kvidal (f 1965)
Styremedlem Jarle Eidar Hagen (f 1959)
Styremedlem Per Rosenberg (f 1955)
Styremedlem Roger Anders Midthun (f 1955)
Styremedlem Rolf Talleivsen (f 1957)
Styremedlem Jon Sletten (f 1962)
Styremedlem Øyvind Jenssen (f 1970)
Styremedlem Cecilie Kjelland (f 1967)
Varamedlem Morten Ødegård (f 1963)
Varamedlem Rune Hansen (f 1979)
Varamedlem Vigleik Heimdal (f 1958)
Varamedlem Geir Dahlman (f 1956)
Varamedlem Vidar Viskjer (f 1969)
Revisor Deloitte AS
Kilde: Brønnøysundregistrene

Signatur

  • Styrets leder alene, to styremedlemmer i fellesskap, eller
  • daglig leder alene.
Kilde: Brønnøysundregistrene

Aksjonærer

Navn Ant aksjer Andel i %
Yara International ASA 400000 100%
Sist oppdatert 2016