Rettigheter

Alle rettigheter forbeholdes.

Innhold, layout og samlingene av opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger åndsverksloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen anvendelig lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra Proff AS. Det er herunder ikke tillatt å kopiere gjentatt og systematisk deler av innholdet på nettsidene. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar.

Kart
Kartdataene er tilrettelagt i fleximap-teknologi av Ugland IT Group.  Rettighetshavere til kartene inkluderer Eniro Norge AS, Norsk Eiendomsinformasjon, Statens Kartverk, MapSolutions, Geodatasenteret, Oslo kommune, Plan og bygningsetaten, Bergen kommune, Trondheim kommune og Bærum kommune.

Veibeskrivelser © 2006 Tele Atlas N.V. based upon
© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration
© Mapsolutions.

Alle dataene i kartløsningen er levert av underleverandører. Proff AS vil jobbe for å skaffe de beste dataene som til en hver tid er tilgjengelig. Dataene kan imidlertid inneholde feil. Proff AS tar ikke ansvar for feil i kartløsningen.