Konkurser, tvangsavviklinger og nyetableringer

Konkurser og tvangsaviklinger (236)

BYGGTEAM PROSJEKT AS

Vest-Agder, Kristiansand
 • Bransje: 41.200 Oppføring av bygninger
 • Konkursåpning: 15.12.2017

IDEHUS BREMANGER AS

Sogn og Fjordane, Bremanger
 • Bransje: 41.200 Oppføring av bygninger
 • Konkursåpning: 15.12.2017

KAAE AS

Akershus, Bærum
 • Bransje: 00.000 Uoppgitt
 • Konkursåpning: 15.12.2017

LILLE ASIA NØTTERØY AS

Vestfold, Nøtterøy
 • Bransje: 47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler
 • Konkursåpning: 15.12.2017

KIRKEGÅRDSSERVICE MIDT-NORGE AS

Nord-Trøndelag, Levanger
 • Bransje: 81.300 Beplantning av hager og parkanlegg
 • Konkursåpning: 15.12.2017

HUSMONTASJE & REHABILITERING AS

Østfold, Hobøl
 • Bransje: 41.200 Oppføring av bygninger
 • Konkursåpning: 15.12.2017

ALT I JOBB GRENLAND TELEMARK AS

Telemark, Bamble
 • Bransje: 81.101 Vaktmestertjenester
 • Konkursåpning: 15.12.2017

EU TRANSPORT OG ANLEGG AS

Vest-Agder, Kristiansand
 • Bransje: 49.410 Godstransport på vei
 • Konkursåpning: 15.12.2017

ANNONSEBY & TRANSPORT AS

Akershus, Lørenskog
 • Bransje: 49.410 Godstransport på vei
 • Konkursåpning: 15.12.2017

OSTERHAUSGATEN FARGEHANDEL AS

Oslo, Oslo
 • Bransje: 47.523 Butikkhandel med fargevarer
 • Konkursåpning: 15.12.2017

Nyetableringer (2375)

NILS FRITZØ INVEST

Vestfold, Tønsberg
 • Etablert: 14.12.2017

GENDER BALANCE ANNE GRETHE SOLBERG

Oslo, Oslo
 • Etablert: 14.12.2017

JIPU ELECTRIC AB

 • Etablert: 14.12.2017

FELLESORG FOR FUNSKJONSHEMMEDE (FFO)

Nordland, Rana
 • Bransje: 88.995 Sosiale velferdsorganisasjoner
 • Etablert: 14.12.2017

SMEAHEIA SKOLESJAKK

Rogaland, Sandnes
 • Bransje: 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted
 • Etablert: 14.12.2017

BERGET TRANSLATE

Vest-Agder, Søgne
 • Etablert: 14.12.2017

HEGE SANDANGER

Akershus, Nittedal
 • Etablert: 14.12.2017

CEWEX BAKERIDRIFT AS KONKURSBO

Østfold, Fredrikstad
 • Bransje: 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer
 • Etablert: 14.12.2017

FPA VOLL

Østfold, Fredrikstad
 • Etablert: 14.12.2017

PATRIK TORKILDSEN

Oslo, Oslo
 • Etablert: 14.12.2017