Konkurser og tvangsaviklinger (250)

MERKEBUTIKKEN AS

Trøndelag, Steinkjer
 • Bransje: 47.710 Butikkhandel med klær
 • Konkursåpning: 21.02.2018

HTH MARTEL Hans Tønnes Haver

Rogaland, Sandnes
 • Bransje: 73.110 Reklamebyråer
 • Konkursåpning: 21.02.2018

TOTECH AS

Finnmark, Alta
 • Bransje: 41.200 Oppføring av bygninger
 • Konkursåpning: 21.02.2018

LANDE GÅRD

Troms, Bardu
 • Bransje: 08.120 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin
 • Konkursåpning: 21.02.2018

MARTIN MALER MARTYNAS DIDZGALVIS

Oslo, Oslo
 • Bransje: 43.341 Malerarbeid
 • Konkursåpning: 21.02.2018

NORSK RADONRÅDGIVNING AS

Oslo, Oslo
 • Bransje: 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet
 • Konkursåpning: 21.02.2018

YELKEN IMPEX AS

Oslo, Oslo
 • Bransje: 46.390 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler
 • Konkursåpning: 21.02.2018

HOLMEN BILSKADE & MC AS

Oslo, Oslo
 • Bransje: 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
 • Konkursåpning: 21.02.2018

ANN CATHRIN STØPAMO

Finnmark, Sør-Varanger
 • Bransje: 82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted
 • Konkursåpning: 21.02.2018

JK PERFORMANCE AS

Trøndelag, Ørland
 • Bransje: 45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler
 • Konkursåpning: 21.02.2018

MARKAS AS

Oslo, Oslo
 • Bransje: 41.200 Oppføring av bygninger
 • Konkursåpning: 21.02.2018

BERGEN SHOW AS

Hordaland, Bergen
 • Bransje: 79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
 • Konkursåpning: 21.02.2018

GVO AS

Finnmark, Kautokeino
 • Bransje: 41.200 Oppføring av bygninger
 • Konkursåpning: 21.02.2018

NEW- TECH AS

Trøndelag, Steinkjer
 • Bransje: 74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet
 • Konkursåpning: 21.02.2018

LARS-ANDRE ESPEGARD AS

Buskerud, Ål
 • Bransje: 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
 • Konkursåpning: 21.02.2018

SADO BYGG RYSZARD SADOWSKI

Rogaland, Sandnes
 • Bransje: 43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet
 • Konkursåpning: 20.02.2018

MANN ORKANGER AS

Trøndelag, Orkdal
 • Bransje: 46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr
 • Konkursåpning: 20.02.2018

KROKEN BIL AS

Oslo, Oslo
 • Bransje: 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler
 • Konkursåpning: 20.02.2018

CONMERCIUM AS

Vest-Agder, Kristiansand
 • Bransje: 82.202 Telefonsalg
 • Konkursåpning: 20.02.2018

TIRAG HOLDING AS

Hordaland, Bergen
 • Bransje: 70.100 Hovedkontortjenester
 • Konkursåpning: 20.02.2018