Forus Revisjon AS

Org nr 986 352 945
Fabrikkveien 23B, 4033 Stavanger

Vi er 8 revisorer, hvorav 7 er registrerte eller statsautoriserte, og har opparbeidet betydelig erfaring med revisjon av de fleste bransjer. Hovedtyngden av våre kunder er små og mellomstore bedrifter og organisasjoner. I tillegg til lovbefalt revisjon bistår vi også med rådgivning innen avgift, skatt, regnskap, omorganisering, generasjonsskifte m.v.

Nyheter

Finner ingen nyheter