Umoe Sterkoder AS

Org nr 916 268 459

Dale Industripark administreres av Umoe Sterkoder AS. Anlegget har et samlet areal på ca 90 dekar, hvorav 15 dekar er verksted, lager og kontorfasiliteter. Sentralt plassert i Kristiansund ytre havn med tre kaier med god bæreevne og mulighet for krevende løfteoperasjoner. Anleggene med tilhørende fasiliteter og utstyr er velegnet for variert næringsvirksomhet rettet mot maritime miljøer.

Nyheter

Søk på "Umoe Sterkoder AS" Estimert antall treff: 1

Alle linker er til eksterne kilder

«Njord Bravo» på plass på Risøy

Haugesunds Avis - Forside 30.06.2018 05:00:46 Related
I dag ankom lagerskipet fra Kristiansund til Aibel. «Njord Bravo» har vært to år ved Umoe Sterkoder.