Umoe Sterkoder AS

Org nr 916 268 459
Daleg. 137, 6518 Kristiansund

Dale Industripark administreres av Umoe Sterkoder AS. Anlegget har et samlet areal på ca 90 dekar, hvorav 15 dekar er verksted, lager og kontorfasiliteter. Sentralt plassert i Kristiansund ytre havn med tre kaier med god bæreevne og mulighet for krevende løfteoperasjoner. Anleggene med tilhørende fasiliteter og utstyr er velegnet for variert næringsvirksomhet rettet mot maritime miljøer.

Nyheter

Finner ingen nyheter