Proff
Proff

Åpne & Lukke AS

Org nr914 083 141
Telefon416 06 015
AdresseLumberveien 29 A, 4621 Kristiansand S

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---200444
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 1368538531 3882 430
Annen driftsinntekt044000
Sum driftsinntekter1 1368978531 3882 430
Varekostnad7436166279791 650
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader12333165200507
Herav kun lønn-28451171444
Ordinære avskrivninger00222626
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader136109125124128
Driftsresultat134−1601459120
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00-01
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--020
Sum finansinntekter00021
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad45257
Andre finanskostnader11141
Sum annen finanskostnad11141
Sum finanskostnader55397
Resultat før skatt129−1651152113
Sum skatt0051824
Ordinært resultat129−16553489
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat129−16553489
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler0002248
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler0----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler0-02248
Sum varige driftsmidler0-02248
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager---022
Kundefordringer-022728
Konsernfordringer-----
Sum fordringer-022728
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post476262360472392
Sum Kasse/Bank/Post476262360472392
Sum omløpsmidler476262362499442
Sum eiendeler476262362521490
Aksje/Selskapskapital5050505050
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital5050505050
Sum opptjent egenkapital1334169164129
Annen egenkapital1334169164129
Sum egenkapital18354219214179
Sum avsetninger til forpliktelser0--00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner1937537087
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-0404040
Annen langsiktig gjeld-0404040
Sum langsiktig gjeld193793110128
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld461102311354
Skyldig offentlige avgifter11420214551
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1144202154
Sum kortsiktig gjeld27417149197183
Sum gjeld293208143307311
SUM EGENKAPITAL OG GJELD476262362521490
Garantistillelser0----
Pantstillelser0----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Åpne & Lukke AS

Org nr 914 083 141

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo