Proff
Proff

Økonomisenteret AS

Org nr979 850 212
AdresseHyggenveien 35, 3440 Røyken

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--719679660
Leder annen godtgjørelse--151514

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter20 25619 55218 50318 10117 265
Annen driftsinntekt---141−229
Sum driftsinntekter20 25619 55218 50318 24117 036
Varekostnad304−153−119−33140
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader14 30613 95113 55913 02712 434
Herav kun lønn11 64211 47611 21510 63010 034
Ordinære avskrivninger3944444452
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 6012 8092 3702 4052 506
Driftsresultat3 0062 9022 6492 7981 904
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt3318162723
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--00-
Sum finansinntekter3318162723
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad0010-
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader0010-
Resultat før skatt3 0382 9202 6642 8251 927
Sum skatt672648590623446
Ordinært resultat2 3662 2722 0742 2021 481
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat2 3662 2722 0742 2021 481
Ordinært utbytte2 3552 2712 0022 1991 482
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 3552 2712 0022 1991 482
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler0----
Sum anleggsmidler3372117161205
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler03984128172
Sum varige driftsmidler03984128172
Aksjer/Investeringer i datterselskap3030303030
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer33333
Sum finansielle anleggsmidler3333333333
Sum varelager-----
Kundefordringer3 3153 1482 7222 6742 970
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 6333 2652 8892 7653 028
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post4 5304 5184 5094 7333 462
Sum Kasse/Bank/Post4 5304 5184 5094 7333 462
Sum omløpsmidler8 1637 7827 3987 4986 489
Sum eiendeler8 1967 8557 5147 6596 694
Aksje/Selskapskapital478478478478478
Annen innskutt egenkapital3535343434
Sum innskutt egenkapital792799791798798
Sum opptjent egenkapital864871854798795
Annen egenkapital864871854798795
Sum egenkapital1 6561 6701 6451 5961 593
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld0000-
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1930107139166
Skyldig offentlige avgifter1 7771 7651 6361 5891 598
Ordinært utbytte2 3552 2712 0022 1991 482
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 3552 2712 0022 1991 482
Kortsiktig konserngjeld23----
Annen kortsiktig gjeld1 6941 4701 5351 5131 410
Sum kortsiktig gjeld6 5396 1845 8706 0625 101
Sum gjeld6 5396 1845 8706 0625 101
SUM EGENKAPITAL OG GJELD8 1967 8557 5147 6596 694
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Økonomisenteret AS

Org nr 979 850 212

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo