Proff
Proff
Profile-7040935
Profile-7040922

Økonomiservice AS

Org nr952 227 904
AdresseØyraplassen 11, 6887 Lærdal

Økonomiservice er eit autorisert rekneskapsbyrå som held til i Lærdal, Sogndal, Årdal, Leikanger og Vang. Med 30 tilsette og 12 autoriserte rekneskapsførarar er vi eit av dei større sjølvstendige rekneskapsbyråa i landet.
Økonomiservice as er medlem av regnskap Norge. Økonomiservice har dei siste åra hatt fokus på kompetanseheving, teknologiutvikling og programvareutvikling. Verksemda har difor mange tilsette med god kompetanse innanfor alle fagområde. Me har ein moderne teknologi og programvare som gjer dei tilsette svært mobile i arbeidet.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--758781734
Leder annen godtgjørelse--8--

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter25 58825 04323 04822 06017 902
Annen driftsinntekt852--
Sum driftsinntekter25 59625 04723 05022 06017 902
Varekostnad933748756816629
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader18 43018 78217 70016 87312 930
Herav kun lønn15 47815 84914 84013 93210 726
Ordinære avskrivninger177219175129110
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5 4804 8694 4304 4803 895
Driftsresultat576429−11−238338
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt11752627
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt214121511
Sum finansinntekter1321632138
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad11122
Andre finanskostnader-00--
Sum annen finanskostnad-00--
Sum finanskostnader11122
Resultat før skatt58745051−219374
Sum skatt13210114−4591
Ordinært resultat45534937−174283
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat45534937−174283
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler3910218710638
Sum anleggsmidler1 6181 8279166761 463
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler275420537378311
Sum varige driftsmidler275420537378311
Aksjer/Investeringer i datterselskap----1 114
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler192192192192-
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1 3041 3041921921 114
Sum varelager-----
Kundefordringer4 2754 1084 0504 5213 293
Konsernfordringer-----
Sum fordringer4 5834 5754 4595 1633 571
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post5 0875 5294 7453 8724 851
Sum Kasse/Bank/Post5 0875 5294 7453 8724 851
Sum omløpsmidler9 67010 1049 2049 0358 422
Sum eiendeler11 28711 93010 1209 7129 885
Aksje/Selskapskapital397435435450450
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital397435435450450
Sum opptjent egenkapital4 9504 9344 5854 7185 507
Annen egenkapital4 9504 9344 5854 7185 507
Sum egenkapital5 3485 3695 0205 1685 957
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld356497596491666
Skyldig offentlige avgifter1 9691 9001 7621 8551 466
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 5134 0842 7422 1971 713
Sum kortsiktig gjeld5 9406 5615 1004 5433 929
Sum gjeld5 9406 5615 1004 5433 929
SUM EGENKAPITAL OG GJELD11 28711 93010 1209 7129 885
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Autorisasjoner


Åpningstider

Mandag
8:00 - 15:30
Tirsdag
8:00 - 15:30
Onsdag
8:00 - 15:30
Torsdag
8:00 - 15:30
Fredag
8:00 - 15:30
Lørdag
Stengt
Søndag
Stengt

Mer info fra Forvalt

Økonomiservice AS

Org nr 952 227 904

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo