Proff
Proff

2care Hjemmetjenester AS

Org nr989 951 750
Telefon02147
AdressePilestredet 56, 0167 Oslo
Del av2care AS

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn8081 3441 2968000
Leder annen godtgjørelse4-26-0

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter66 21671 09274 13854 15748 656
Annen driftsinntekt40826357205
Sum driftsinntekter66 62471 11974 17254 16448 862
Varekostnad2 1632 2282 7371 827502
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader58 38363 46460 49349 63843 816
Herav kun lønn48 19552 52551 18740 63934 012
Ordinære avskrivninger4394273551 3861 394
Nedskrivning00250--
Andre driftskostnader6 3756 6668 0607 0337 080
Driftsresultat−737−1 6662 277−5 720−3 930
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt10287
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt----0
Sum finansinntekter1028−10
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad019118
Andre finanskostnader00-05
Sum annen finanskostnad00-05
Sum finanskostnader0191195
Resultat før skatt−737−1 6672 271−5 723−4 034
Sum skatt−161−366503−1 259−882
Ordinært resultat−575−1 3011 768−4 464−3 152
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−575−1 3011 768−4 464−3 152
Ordinært utbytte---3 005-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte---3 005-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill00001 219
Sum immaterielle midler2 2692 1081 7422 2452 205
Sum anleggsmidler3 0943 2713 1063 2792 439
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler150450750--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler34626420982350
Sum varige driftsmidler49671495982350
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer328449405211183
Sum finansielle anleggsmidler328449405211183
Sum varelager-----
Kundefordringer6 0095 6346 4675 2074 847
Konsernfordringer8665626-0
Sum fordringer8 3036 2587 2996 1685 388
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post3 9967 4587 9014 49911 830
Sum Kasse/Bank/Post3 9967 4587 9014 49911 830
Sum omløpsmidler12 29913 71515 20010 66717 218
Sum eiendeler15 39416 98718 30713 94619 657
Aksje/Selskapskapital3003003003006 100
Annen innskutt egenkapital13 60113 60113 60113 60113 601
Sum innskutt egenkapital25 50125 50125 50125 50119 701
Sum opptjent egenkapital−24 159−23 584−22 283−24 050−16 581
Annen egenkapital--00-
Sum egenkapital1 3421 9173 2181 4513 120
Sum avsetninger til forpliktelser2 4121 8251 3751 7141 660
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld2 4121 8251 3751 7141 660
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld7027869501 487604
Skyldig offentlige avgifter2 3852 8463 1972 3132 104
Kortsiktig konserngjeld---1416 023
Annen kortsiktig gjeld8 5539 6129 5676 8416 146
Sum kortsiktig gjeld11 63913 24513 71410 78214 877
Sum gjeld14 05215 07015 08812 49616 537
SUM EGENKAPITAL OG GJELD15 39416 98718 30713 94619 657
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

2care Hjemmetjenester AS

Org nr 989 951 750

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo