Proff
Proff

4.Farm Osterøy AS

Org nr929 236 130
AdresseOsterøyvegen 2518, 5283 Fotlandsvåg
Del av4.Farm AS

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

LEDERLØNN

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Lønn--
Leder annen godtgjørelse--

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Sum salgsinntekter--
Annen driftsinntekt--
Sum driftsinntekter--
Varekostnad--
Beholdningsendringer--
Lønnskostnader--
Herav kun lønn--
Ordinære avskrivninger--
Nedskrivning--
Andre driftskostnader51
Driftsresultat−5−1
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern--
Inntekt på investering i datterselskap--
Sum annen renteinntekt--
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap--
Sum annen finansinntekt1-
Sum finansinntekter1-
Nedskrivning fin. anleggsmidler--
Sum annen rentekostnad--
Andre finanskostnader--
Sum annen finanskostnad--
Sum finanskostnader--
Resultat før skatt−4−1
Sum skatt--
Ordinært resultat−4−1
Ekstraordinære inntekter--
Ekstraordinære kostnader--
Skatt ekstraordinært--
Årsresultat−4−1
Ordinært utbytte--
Ekstraordinært utbytte--
Tilleggsutbytte--
Sum utbytte--
Konsernbidrag--

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-12
ValutaNOKNOK
Goodwill--
Sum immaterielle midler--
Sum anleggsmidler00
Tomter, bygninger og annen fast eiendom--
Maskiner/anlegg/biler--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler--
Sum varige driftsmidler--
Aksjer/Investeringer i datterselskap--
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige--
Investeringer i aksjer og andeler--
Andre fordringer--
Sum finansielle anleggsmidler--
Sum varelager--
Kundefordringer--
Konsernfordringer--
Sum fordringer--
Sum investeringer--
Kasse/Bank/Post490494
Sum Kasse/Bank/Post490494
Sum omløpsmidler490494
Sum eiendeler490494
Aksje/Selskapskapital500500
Annen innskutt egenkapital0−6
Sum innskutt egenkapital500494
Sum opptjent egenkapital−10−1
Annen egenkapital--
Sum egenkapital490494
Sum avsetninger til forpliktelser--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner--
Langsiktig konserngjeld--
Ansvarlig lånekapital--
Sum annen langsiktig gjeld--
Annen langsiktig gjeld--
Sum langsiktig gjeld00
Gjeld til kredittinstitusjoner--
Leverandørgjeld--
Skyldig offentlige avgifter--
Kortsiktig konserngjeld--
Annen kortsiktig gjeld--
Sum kortsiktig gjeld--
Sum gjeld00
SUM EGENKAPITAL OG GJELD490494
Garantistillelser00
Pantstillelser00
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

4.Farm Osterøy AS

Org nr 929 236 130

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo