Proff
Proff

Nye Sko

Org nr939 373 977
AdresseBrodtkorbsgate 7, 1338 Sandvika

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn331327292324319
Leder annen godtgjørelse263145143179231

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter878 242775 662681 736740 307769 121
Annen driftsinntekt4 37910 6799 7343 8152 347
Sum driftsinntekter882 621786 341691 470744 122771 467
Varekostnad404 993362 082337 995362 213383 542
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader178 290158 696146 642167 143169 535
Herav kun lønn150 368134 620124 122141 751143 759
Ordinære avskrivninger15 98420 74128 26728 73830 076
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader174 748152 067146 817142 893145 333
Driftsresultat108 60692 75531 74843 13642 982
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt9201 9682 1382 2802 284
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1 2321 0921 5802 6052 722
Sum finansinntekter2 1523 0593 7184 8855 006
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad3 6124 0026 4327 6468 751
Andre finanskostnader1 9792 4002 7951 1891 207
Sum annen finanskostnad1 9792 4002 0461 1891 207
Sum finanskostnader5 5916 4018 4798 8369 959
Resultat før skatt105 16789 41326 98739 18538 029
Sum skatt24 49021 9428 39211 16313 068
Ordinært resultat80 67767 47118 59528 02224 961
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat80 67767 47118 59528 02224 961
Ordinært utbytte----5 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----5 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill1 92411 18026 41843 38965 008
Sum immaterielle midler7 56417 07432 36347 51668 892
Sum anleggsmidler144 128171 632181 422206 268215 642
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler21 64816 06513 99215 98413 623
Sum varige driftsmidler21 64816 06513 99215 98413 623
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 2201 2201 72011 0201 720
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler459595964
Andre fordringer12484 33984 33984 08484 084
Sum finansielle anleggsmidler114 916138 494135 067142 768133 127
Sum varelager442 904339 793337 779322 743332 332
Kundefordringer26 43423 28622 88922 15814 795
Konsernfordringer--0−839-
Sum fordringer26 45923 62826 63220 73616 025
Sum investeringer--000
Kasse/Bank/Post35 06997 08227 6077 1015 471
Sum Kasse/Bank/Post35 06997 08227 6077 1015 471
Sum omløpsmidler504 431460 503392 017350 580353 828
Sum eiendeler648 560632 135573 440556 848569 470
Aksje/Selskapskapital350350350350350
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital350350350350350
Sum opptjent egenkapital436 160385 483338 012319 417291 395
Annen egenkapital436 160385 483338 012319 417291 395
Sum egenkapital436 510385 833338 362319 767291 745
Sum avsetninger til forpliktelser03509001 4502 000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner41 05666 168121 60574 32499 436
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld20 085-09 69011 649
Annen langsiktig gjeld20 085-09 69011 649
Sum langsiktig gjeld61 14066 518122 50585 463113 085
Gjeld til kredittinstitusjoner017 500031 63521 897
Leverandørgjeld53 16353 50842 22553 10265 718
Skyldig offentlige avgifter29 56436 88026 76230 87726 840
Ordinært utbytte----5 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----5 000
Kortsiktig konserngjeld8 6736 5758 193−6 6053 709
Annen kortsiktig gjeld35 27443 43227 19731 20328 858
Sum kortsiktig gjeld150 909179 785112 573151 618164 640
Sum gjeld212 050246 302235 078237 081277 725
SUM EGENKAPITAL OG GJELD648 560632 135573 440556 848569 470
Garantistillelser-----
Pantstillelser352 000352 000352 000352 000352 000
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Nye Sko

Org nr 939 373 977

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo