Proff
Proff

Advokatfirmaet Magnus Legal AS

Org nr988 513 636
AdresseKanalveien 7, 5068 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 2111 2651 265
Leder annen godtgjørelse--126120

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter57 36353 20750 31744 27738 557
Annen driftsinntekt184−37373
Sum driftsinntekter57 36353 21550 32144 24038 930
Varekostnad2 5833 1481 7571 5381 434
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader37 25432 34831 48629 59826 981
Herav kun lønn30 37626 71626 12023 93821 840
Ordinære avskrivninger357346432483506
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader12 30410 25810 25810 0809 354
Driftsresultat4 8657 1156 3882 541655
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt0771019
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt181742682935
Sum finansinntekter181812763954
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad9789117226220
Andre finanskostnader511282380
Sum annen finanskostnad511282380
Sum finanskostnader148101125249299
Resultat før skatt4 8997 0956 5392 332409
Sum skatt1 0811 5741 456180
Ordinært resultat3 8185 5215 0832 314409
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat3 8185 5215 0832 314409
Ordinært utbytte2 7501 7501 750--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 7501 7501 750--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler9906104862 1342 404
Sum anleggsmidler1 5311 3871 1782 6722 960
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler424590574377394
Sum varige driftsmidler424590574377394
Aksjer/Investeringer i datterselskap117187117117117
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer--04444
Sum finansielle anleggsmidler117187117161161
Sum varelager-----
Kundefordringer10 73411 1318 3327 9437 915
Konsernfordringer-----
Sum fordringer12 25912 6259 7508 9818 935
Sum investeringer60----
Kasse/Bank/Post7 5268 6705 198497455
Sum Kasse/Bank/Post7 5268 6705 198497455
Sum omløpsmidler19 84521 29514 9499 4799 390
Sum eiendeler21 37622 68216 12612 15112 349
Aksje/Selskapskapital7751 0751 0251 0251 025
Annen innskutt egenkapital−1 188-000
Sum innskutt egenkapital3504 5384 4887 6007 600
Sum opptjent egenkapital1 7773 7710−6 444−8 758
Annen egenkapital1 7773 771---
Sum egenkapital2 1278 3094 4881 156−1 158
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital---138138
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld000138138
Gjeld til kredittinstitusjoner--0426904
Leverandørgjeld2 1321 8602 0481 1151 504
Skyldig offentlige avgifter3 6573 8103 1924 5275 150
Ordinært utbytte2 7501 7501 750--
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte2 7501 7501 750--
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld9 2735 4094 6484 7905 813
Sum kortsiktig gjeld19 24914 37311 63810 85713 370
Sum gjeld19 24914 37311 63810 99513 508
SUM EGENKAPITAL OG GJELD21 37622 68216 12612 15112 349
Garantistillelser000--
Pantstillelser000--
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Advokatfirmaet Magnus Legal AS

Org nr 988 513 636

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo