Proff
Proff

Advokatfirmaet Unneland AS

Org nr998 450 039
AdresseO.J. Brochs gate 10, 5006 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---1 2041 205
Leder annen godtgjørelse---2223

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter8 4667 7557 6949 80410 455
Annen driftsinntekt0394683628608
Sum driftsinntekter8 4668 1498 37710 43211 063
Varekostnad-00--
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 0865 3235 4226 0308 360
Herav kun lønn4 0484 3514 3674 9396 742
Ordinære avskrivninger7681676138
Nedskrivning00---
Andre driftskostnader1 6101 6222 5003 0683 856
Driftsresultat1 6931 1233871 273−1 191
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt4758727997
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt--0181343
Sum finansinntekter475872260440
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad2200-
Andre finanskostnader--03100
Sum annen finanskostnad--03100
Sum finanskostnader2205280
Resultat før skatt1 7381 1794591 005−751
Sum skatt38223599940
Ordinært resultat1 356944360911−751
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 356944360911−751
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte--2 500--
Sum utbytte--2 500--
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler535---
Sum anleggsmidler59117145211205
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00---
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5374142208205
Sum varige driftsmidler5374142208205
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer0833-
Sum finansielle anleggsmidler0833-
Sum varelager-----
Kundefordringer3 4082 4752 4963 0793 016
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 5222 5852 6393 5393 131
Sum investeringer---3 23911 648
Kasse/Bank/Post3 0483 74416 56617 4278 136
Sum Kasse/Bank/Post3 0483 74416 56617 4278 136
Sum omløpsmidler6 5706 32919 20524 20522 914
Sum eiendeler6 6286 44719 35024 41623 120
Aksje/Selskapskapital616161100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital616161100100
Sum opptjent egenkapital4 5623 2062 26222 14721 236
Annen egenkapital4 5623 2062 26222 14721 236
Sum egenkapital4 6233 2672 32322 24721 336
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld74102128169190
Skyldig offentlige avgifter9828999731 000852
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte--2 500--
Sum utbytte--2 500--
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld5671 94415 826906741
Sum kortsiktig gjeld2 0063 18017 0272 1691 784
Sum gjeld2 0063 18017 0272 1691 784
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 6286 44719 35024 41623 120
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Advokatfirmaet Unneland AS

Org nr 998 450 039

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo