Proff
Proff

Advokatfirmaet Unneland AS

Org nr998 450 039
AdresseO.J. Brochs gate 10, 5006 Bergen

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 2041 2051 240
Leder annen godtgjørelse--222324

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter7 7557 6949 80410 45512 679
Annen driftsinntekt394683628608518
Sum driftsinntekter8 1498 37710 43211 06313 197
Varekostnad00---
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader5 3235 4226 0308 3608 947
Herav kun lønn4 3514 3674 9396 7427 116
Ordinære avskrivninger8167613845
Nedskrivning0----
Andre driftskostnader1 6222 5003 0683 8563 728
Driftsresultat1 1233871 273−1 191478
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt58727997158
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt-0181343513
Sum finansinntekter5872260440671
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad200-2
Andre finanskostnader-03100105
Sum annen finanskostnad-03100105
Sum finanskostnader2052801 037
Resultat før skatt1 1794591 005−751112
Sum skatt23599940145
Ordinært resultat944360911−751−33
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat944360911−751−33
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-2 500---
Sum utbytte-2 500---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler35---0
Sum anleggsmidler11714521120518
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler7414220820518
Sum varige driftsmidler7414220820518
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer833--
Sum finansielle anleggsmidler833--
Sum varelager-----
Kundefordringer2 4752 4963 0793 0163 144
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 5852 6393 5393 1313 639
Sum investeringer--3 23911 64812 424
Kasse/Bank/Post3 74416 56617 4278 1368 769
Sum Kasse/Bank/Post3 74416 56617 4278 1368 769
Sum omløpsmidler6 32919 20524 20522 91424 833
Sum eiendeler6 44719 35024 41623 12024 851
Aksje/Selskapskapital6161100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital6161100100100
Sum opptjent egenkapital3 2062 26222 14721 23621 986
Annen egenkapital3 2062 26222 14721 23621 986
Sum egenkapital3 2672 32322 24721 33622 086
Sum avsetninger til forpliktelser0----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld102128169190471
Skyldig offentlige avgifter8999731 0008521 328
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-2 500---
Sum utbytte-2 500---
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 94415 826906741821
Sum kortsiktig gjeld3 18017 0272 1691 7842 765
Sum gjeld3 18017 0272 1691 7842 765
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 44719 35024 41623 12024 851
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Advokatfirmaet Unneland AS

Org nr 998 450 039

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo