Proff
Proff

Akselera Norway AS

A++
Proff Forvalt rating
A++ Særdeles lav risiko
Org nr992 300 027
Telefon911 91 627
AdresseStrandveien 33, 1366 Lysaker

Vi er et rådgivningsselskap som hjelper kundene med å nå målene sine ved å ta i bruk den inngående kunnskapen vi har om forretningsdrift, prosjektledelse, prosessforbedring og teknologi.
Akseleras rådgivere jobber sammen med kunden i team for å levere resultater. Grunnlaget for samarbeidet er alltid respekt, integritet og engasjement.

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--1 8341 3561 255
Leder annen godtgjørelse--21552564

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter76 71367 68669 40169 69754 731
Annen driftsinntekt26023206680318
Sum driftsinntekter76 97367 71069 60770 37655 049
Varekostnad9 5019 99216 97021 92511 519
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader53 50247 19542 85536 86532 995
Herav kun lønn42 82237 89034 70130 19926 186
Ordinære avskrivninger7950626288
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader5 8234 2793 7895 6445 260
Driftsresultat8 0696 1945 9315 8795 187
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt23374613960
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1651421266797
Sum finansinntekter397150172206158
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad112033
Andre finanskostnader1432168910173
Sum annen finanskostnad1432168910173
Sum finanskostnader14422889165155
Resultat før skatt8 3226 1166 0145 9195 189
Sum skatt1 8441 3581 3401 3151 225
Ordinært resultat6 4784 7584 6744 6043 964
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat6 4784 7584 6744 6043 964
Ordinært utbytte-3 5005 50002 992
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-3 5005 50002 992
Konsernbidrag6 490----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler141184221268327
Sum anleggsmidler441184271350471
Tomter, bygninger og annen fast eiendom0-0--
Maskiner/anlegg/biler0-0--
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler30105073135
Sum varige driftsmidler30105073135
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer--099
Sum finansielle anleggsmidler00099
Sum varelager-----
Kundefordringer16 18612 48514 46713 42711 930
Konsernfordringer515174168
Sum fordringer16 97813 29515 22014 12612 441
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post16 53314 70813 52213 82811 453
Sum Kasse/Bank/Post16 53314 70813 52213 82811 453
Sum omløpsmidler33 51128 00328 74227 95423 894
Sum eiendeler33 95228 18829 01328 30324 365
Aksje/Selskapskapital500500500500500
Annen innskutt egenkapital000--
Sum innskutt egenkapital500500500500500
Sum opptjent egenkapital3 6273 6402 3823 208998
Annen egenkapital3 6273 6402 3823 208998
Sum egenkapital4 1274 1402 8823 7081 498
Sum avsetninger til forpliktelser000--
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld009359352 935
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---9 3808 502
Annen langsiktig gjeld---9 3808 502
Sum langsiktig gjeld0093510 31511 436
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 4371 7732 7802 4132 761
Skyldig offentlige avgifter7 0616 1875 4265 2264 544
Ordinært utbytte-3 5005 50002 992
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-3 5005 50002 992
Kortsiktig konserngjeld6 500006 0620
Annen kortsiktig gjeld13 03711 26810 198--
Sum kortsiktig gjeld29 82524 04825 19714 28111 430
Sum gjeld29 82524 04826 13124 59622 867
SUM EGENKAPITAL OG GJELD33 95228 18829 01328 30324 365
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-7055203

Mer info fra Forvalt

Akselera Norway AS

Org nr 992 300 027

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo