Proff
Proff

Aksello AS

Org nr987 075 155
Telefon472 62 635
AdresseStrandgata 52, 6905 Florø

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--885909796
Leder annen godtgjørelse--141724

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter1 9338623131 1602 129
Annen driftsinntekt7 0606 6657 4316 3295 211
Sum driftsinntekter8 9947 5287 7447 4887 339
Varekostnad4 6092 6341 5911 5731 776
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 6163 3004 5174 3143 958
Herav kun lønn2 0872 5753 7163 4563 216
Ordinære avskrivninger954581614
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 6121 3311 5301 9341 814
Driftsresultat6121798−350−222
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt00011
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt33323
Sum finansinntekter33344
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad-0603
Andre finanskostnader9771111
Sum annen finanskostnad9771111
Sum finanskostnader97121114
Resultat før skatt5521388−357−232
Sum skatt-----
Ordinært resultat5521388−357−232
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat5521388−357−232
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler-----
Sum anleggsmidler149244253315
Tomter, bygninger og annen fast eiendom1123000
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler138221253315
Sum varige driftsmidler149244253315
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler-----
Sum varelager-----
Kundefordringer2233757581 009723
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 8742 5509762 1052 139
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 6461 9982 6751 3371 457
Sum Kasse/Bank/Post1 6461 9982 6751 3371 457
Sum omløpsmidler4 5204 5483 6513 4423 596
Sum eiendeler4 6694 7923 6763 4753 611
Aksje/Selskapskapital2 2522 2402 2401 7401 740
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital2 4502 2502 2501 7501 750
Sum opptjent egenkapital34−22−235−32334
Annen egenkapital34−22−235−32334
Sum egenkapital2 4842 2282 0151 4271 784
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld00000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld463719384376221
Skyldig offentlige avgifter189228160335218
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 5331 6171 1171 3371 387
Sum kortsiktig gjeld2 1862 5641 6612 0481 827
Sum gjeld2 1862 5641 6612 0481 827
SUM EGENKAPITAL OG GJELD4 6694 7923 6763 4753 611
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Aksello AS

Org nr 987 075 155

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo