Proff
Proff

ALARMLINK AS

Org nr916 083 130
Telefon922 37 968
AdresseGrimstadveien 9, 1655 Sellebakk

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--653382-
Leder annen godtgjørelse--360-

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter12 51814 44611 6157 898679
Annen driftsinntekt17---−16
Sum driftsinntekter12 53514 44611 6157 898663
Varekostnad6 2376 1295 7833 662433
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 7185 1083 5402 354-
Herav kun lønn3 0514 3243 0512 033-
Ordinære avskrivninger7463342-
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 2302 4901 8701 31691
Driftsresultat275655388564139
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt34420
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt8600-
Sum finansinntekter1110420
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad21791
Andre finanskostnader113--
Sum annen finanskostnad113--
Sum finanskostnader321091
Resultat før skatt283664382557138
Sum skatt631418211939
Ordinært resultat22152330043899
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat22152330043899
Ordinært utbytte0400200150-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0400200150-
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler2829---
Sum anleggsmidler233293174480
Tomter, bygninger og annen fast eiendom00---
Maskiner/anlegg/biler00---
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler5211117448-
Sum varige driftsmidler5211117448-
Aksjer/Investeringer i datterselskap153153---
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler153153---
Sum varelager39224813559-
Kundefordringer1 2012 7002 0511 637141
Konsernfordringer----6
Sum fordringer1 4952 9182 3381 729179
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post1 059460500711154
Sum Kasse/Bank/Post1 059460500711154
Sum omløpsmidler2 9463 6252 9722 499333
Sum eiendeler3 1783 9183 1462 547333
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital−6−6−6−6−6
Sum innskutt egenkapital9494949494
Sum opptjent egenkapital866646523423135
Annen egenkapital866646523423135
Sum egenkapital961740617517229
Sum avsetninger til forpliktelser00---
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner00---
Langsiktig konserngjeld00---
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld100203400400-
Annen langsiktig gjeld100203400400-
Sum langsiktig gjeld1002034004000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld80370673742561
Skyldig offentlige avgifter511720535514-
Ordinært utbytte0400200150-
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte0400200150-
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld7429795754224
Sum kortsiktig gjeld2 1182 9752 1291 630104
Sum gjeld2 2183 1782 5292 030104
SUM EGENKAPITAL OG GJELD3 1783 9183 1462 547333
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

ALARMLINK AS

Org nr 916 083 130

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo