Proff
Proff

Alta Brygge

Org nr984 896 980
AdresseÅslia 2, 9510 Alta

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter-----
Annen driftsinntekt3 2883 3552 8773 0782 922
Sum driftsinntekter3 2883 3552 8773 0782 922
Varekostnad137---
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader309334---
Herav kun lønn--000
Ordinære avskrivninger711703651643641
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 2001 128831756799
Driftsresultat1 0541 1831 3941 6801 482
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt12363
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1010101011
Sum finansinntekter1113141613
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad847637863994819
Andre finanskostnader-----
Sum annen finanskostnad-----
Sum finanskostnader847637863994819
Resultat før skatt217559545702676
Sum skatt48123113154169
Ordinært resultat169436432547507
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat169436432547507
Ordinært utbytte----400
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----400
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler553478411354294
Sum anleggsmidler28 63424 79724 55523 73724 170
Tomter, bygninger og annen fast eiendom26 51222 78223 07922 61923 255
Maskiner/anlegg/biler5472-07
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler-----
Sum varige driftsmidler26 56622 85423 07922 61923 261
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler1 5151 4651 065765615
Sum varelager-----
Kundefordringer6471195251008
Konsernfordringer-----
Sum fordringer760197623353250
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post104321678391903
Sum Kasse/Bank/Post104321678391903
Sum omløpsmidler8645181 3017441 153
Sum eiendeler29 49925 31525 85624 48125 323
Aksje/Selskapskapital1 4001 4001 4001 4001 400
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital1 4001 4001 4001 4001 400
Sum opptjent egenkapital3 1442 9752 5392 1071 560
Annen egenkapital3 1442 9752 5392 1071 560
Sum egenkapital4 5444 3753 9393 5072 960
Sum avsetninger til forpliktelser-----
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner22 75018 75019 75018 60619 561
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld1 7571 8251 8941 9622 061
Annen langsiktig gjeld1 7571 8251 8941 9622 061
Sum langsiktig gjeld24 50720 57521 64420 56821 622
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld270222
Skyldig offentlige avgifter023---
Ordinært utbytte----400
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte----400
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld323145103169128
Sum kortsiktig gjeld448365273406742
Sum gjeld24 95520 94021 91620 97422 364
SUM EGENKAPITAL OG GJELD29 49925 31525 85624 48125 323
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Alta Brygge

Org nr 984 896 980

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo