Proff
Proff

ANLEGGSENTERET HADELAND AS

Org nr916 279 183
Telefon970 19 500
AdresseHadelandsvegen 2080, 2740 Roa

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-396397433364
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter56 05186 767117 374130 406107 507
Annen driftsinntekt394170020251
Sum driftsinntekter56 44586 937117 374130 426107 758
Varekostnad48 19475 846103 158120 20999 731
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader2 7263 1483 6794 4102 738
Herav kun lønn-2 6263 1083 7792 332
Ordinære avskrivninger43371516552531
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader3 4994 6914 5903 8353 532
Driftsresultat1 9832 8825 4321 4201 226
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt48000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt8 02020242620
Sum finansinntekter8 02428252620
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad831692794934765
Andre finanskostnader---0-
Sum annen finanskostnad8 000--0-
Sum finanskostnader8 831692794934765
Resultat før skatt1 1762 2184 663512481
Sum skatt2594881 026113108
Ordinært resultat9171 7303 637399373
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat9171 7303 637399373
Ordinært utbytte-6 500---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-6 500---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill---0-
Sum immaterielle midler011190-
Sum anleggsmidler2 59010 1378 9965 5675 236
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3744525966
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler773198631 4241 669
Sum varige driftsmidler1143649141 4831 736
Aksjer/Investeringer i datterselskap2 4769 7638 0634 085-
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler2 4769 7638 0634 0853 500
Sum varelager25 39621 90822 73729 98345 028
Kundefordringer3 5371 5093 8726 6372 348
Konsernfordringer-----
Sum fordringer3 7902 4004 2076 9204 684
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post139133221244174
Sum Kasse/Bank/Post139133221244174
Sum omløpsmidler29 32524 44127 16437 14749 886
Sum eiendeler31 91534 57836 16142 71555 121
Aksje/Selskapskapital5 0005 0005 0005 0005 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital5 0005 0005 0005 0005 000
Sum opptjent egenkapital962444 8151 178779
Annen egenkapital962444 8151 178779
Sum egenkapital5 9625 0449 8156 1785 779
Sum avsetninger til forpliktelser47-077129
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner5 3672 0675 44910 72710 531
Langsiktig konserngjeld0----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld7 2975835834 8716 796
Annen langsiktig gjeld7 2975835834 8716 796
Sum langsiktig gjeld12 7112 6506 03115 67417 456
Gjeld til kredittinstitusjoner6 7444 2388 7569 2078 647
Leverandørgjeld4 9567 3664 0088 16421 646
Skyldig offentlige avgifter2415071 4121 133296
Kortsiktig konserngjeld9438 0295 850750-
Annen kortsiktig gjeld3582442891 6091 179
Sum kortsiktig gjeld13 24226 88420 31520 86231 887
Sum gjeld25 95329 53426 34636 53749 343
SUM EGENKAPITAL OG GJELD31 91534 57836 16142 71555 121
Garantistillelser0----
Pantstillelser0----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

ANLEGGSENTERET HADELAND AS

Org nr 916 279 183

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo