Proff
Proff

Apotek 1 Gruppen AS

Org nr983 044 778
AdresseSkårersletta 55, 1473 Lørenskog

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-012021-012020-012019-012018-01
Startdato

01.02.2021

01.02.2020

01.02.2019

31.01.2018

01.01.2017

Sluttdato

31.01.2022

31.01.2021

31.01.2020

30.01.2019

31.01.2018

LEDERLØNN

2022-012021-012020-012019-012018-01
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn15 9387 6067 9538 2458 375
Leder annen godtgjørelse315-331-123

RESULTATREGNSKAP

2022-012021-012020-012019-012018-01
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter14 285 56412 878 96111 757 96511 756 23111 437 731
Annen driftsinntekt239 637230 751249 955286 827311 490
Sum driftsinntekter14 525 20113 109 71212 007 92012 043 05811 749 221
Varekostnad9 627 2088 616 1037 869 7028 060 5007 718 861
Beholdningsendringer----0
Lønnskostnader2 725 1302 480 5472 348 8132 210 2682 242 561
Herav kun lønn1 943 4631 874 8921 666 6701 568 6211 666 397
Ordinære avskrivninger272 350280 692288 536276 110277 562
Nedskrivning-1 396---
Andre driftskostnader1 175 3401 108 462978 198919 881931 257
Driftsresultat725 173622 513522 672576 298578 981
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern----0
Inntekt på investering i datterselskap----0
Sum annen renteinntekt----0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap----0
Sum annen finansinntekt20 48928 81224 52859 04319 203
Sum finansinntekter20 48928 81224 52859 04319 203
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad----0
Andre finanskostnader49 42557 44793 80564 85946 203
Sum annen finanskostnad49 42557 44793 80564 85946 203
Sum finanskostnader49 42557 44793 80564 85946 203
Resultat før skatt696 236593 879453 395570 482551 981
Sum skatt158 802134 455109 856119 891132 225
Ordinært resultat537 435459 423343 539450 591419 757
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært----0
Årsresultat537 435459 423343 539450 591419 757
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-012021-012020-012019-012018-01
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill446 363496 775593 323574 877595 737
Sum immaterielle midler824 841787 325796 346712 985693 526
Sum anleggsmidler1 861 4861 852 5851 707 8351 743 9171 664 295
Tomter, bygninger og annen fast eiendom427 856446 902432 967459 898435 948
Maskiner/anlegg/biler217 707215 019205 713217 108214 714
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler19 61920 70421 81722 21721 970
Sum varige driftsmidler665 182682 626660 496699 224672 632
Aksjer/Investeringer i datterselskap1 33823 46411 329116 79178 251
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige----0
Investeringer i aksjer og andeler---00
Andre fordringer8591 0151 016214 918219 887
Sum finansielle anleggsmidler371 464382 634250 993331 709298 138
Sum varelager1 584 2171 526 7601 180 4031 134 4171 030 500
Kundefordringer530 830620 027477 262461 346477 930
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 850 4992 219 1262 195 0401 580 6231 775 884
Sum investeringer----0
Kasse/Bank/Post15 86134 39038 26126 40222 992
Sum Kasse/Bank/Post15 86134 39038 26126 40222 992
Sum omløpsmidler4 450 5773 780 2763 413 7042 741 4412 829 376
Sum eiendeler6 312 0635 632 8615 121 5404 485 3584 493 671
Aksje/Selskapskapital100 000100 000100 000100 000100 000
Annen innskutt egenkapital000--
Sum innskutt egenkapital100 000100 000100 000100 000100 000
Sum opptjent egenkapital455 785522 18367 456163 142188 288
Annen egenkapital455 785522 18367 456163 142188 288
Sum egenkapital555 785622 183167 456263 142288 288
Sum avsetninger til forpliktelser70 15479 99080 86478 84591 445
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld----0
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld70 15479 99080 86478 84591 445
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld1 747 1591 728 6291 382 5871 255 9451 334 713
Skyldig offentlige avgifter492 169433 590358 895338 268285 296
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld3 311 4862 633 0903 131 6142 549 1582 493 929
Sum kortsiktig gjeld5 686 1234 930 6884 873 2194 143 3714 113 939
Sum gjeld5 756 2775 010 6784 954 0834 222 2164 205 383
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 312 0635 632 8615 121 5404 485 3584 493 671
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her

Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Apotek 1 Gruppen AS

Org nr 983 044 778

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår utvidete tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

Sannsynlighet for konkurs

Kredittvurdering

Hent ut lister til markeds- og analyseformål

Historisk firma- og rolleinformasjon

E-postvarsling av endringer eller nyhetssaker

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo