Proff
Proff

Aptoma AS

Org nr987 443 561
AdresseRådhusgata 23, 0158 Oslo

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2022-122021-122020-122019-122018-12
Startdato

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

31.12.2017

Sluttdato

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

30.12.2018

LEDERLØNN

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn--2 0491 2421 147
Leder annen godtgjørelse--101411

RESULTATREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter40 56331 10324 57415 88414 946
Annen driftsinntekt----0
Sum driftsinntekter40 56331 10324 57415 88414 946
Varekostnad5 4836 7745 0913 8491 638
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader16 21211 14310 8629 9869 527
Herav kun lønn12 6008 4208 4657 6097 343
Ordinære avskrivninger469100878167
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader2 6762 1332 0491 5861 983
Driftsresultat15 72310 9536 4853821 730
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt2261351409527
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt1919282522
Sum finansinntekter24515316812049
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad1274461
Andre finanskostnader8536262831
Sum annen finanskostnad8536262831
Sum finanskostnader21240303533
Resultat før skatt15 75511 0676 6244671 745
Sum skatt3 5531 9471 022−2976
Ordinært resultat12 2039 1205 6027641 740
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat12 2039 1205 6027641 740
Ordinært utbytte14 000----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte14 000----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2022-122021-122020-122019-122018-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler000583286
Sum anleggsmidler8 9026597631 398647
Tomter, bygninger og annen fast eiendom7 4100000
Maskiner/anlegg/biler3430000
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler693203160151152
Sum varige driftsmidler8 446203160151152
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler-----
Andre fordringer456456604664208
Sum finansielle anleggsmidler456456604664208
Sum varelager-----
Kundefordringer2 2874 3292 8581 5611 650
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 4755 3324 8693 9183 346
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post15 18816 63717 61912 49214 589
Sum Kasse/Bank/Post15 18816 63717 61912 49214 589
Sum omløpsmidler17 66321 96922 48816 41017 935
Sum eiendeler26 56522 62823 25117 80918 581
Aksje/Selskapskapital99999797100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital103103103103103
Sum opptjent egenkapital5 48517 28220 50614 88114 848
Annen egenkapital5 48517 28220 50614 88114 848
Sum egenkapital5 58717 38420 60914 98314 951
Sum avsetninger til forpliktelser413500
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld-----
Annen langsiktig gjeld-----
Sum langsiktig gjeld413500
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld15174081548205
Skyldig offentlige avgifter1 9631 6791 3041 2941 133
Ordinært utbytte14 000----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte14 000----
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld1 3082 8221 2539842 292
Sum kortsiktig gjeld20 9375 2402 6382 8263 631
Sum gjeld20 9785 2442 6432 8263 631
SUM EGENKAPITAL OG GJELD26 56522 62823 25117 80918 581
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Mer info fra Forvalt

Aptoma AS

Org nr 987 443 561

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo