Proff
Proff

Arena Service Team AS

A+
Proff Premium rating
A+ Meget lav risiko
Org nr993 327 182
Telefon950 86 927
AdresseLommedalsv. 230, 1353 Bærums Verk

Arena Service Team er leverandør av messevegger, tepper, møbler, dekor, audiovisuelt utstyr og belysning. Uansett hvor i landet du befinner deg, tilbyr vi profesjonell håndtering av alt det praktiske rundt ditt arrangement, og fungerer som servicekontor for dine utstillere. Enklere for deg som arrangør, og kortere monteringstid i dine lokaler!

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn---723948
Leder annen godtgjørelse---715

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter23 59620 7318 1396 23119 129
Annen driftsinntekt0133159270-
Sum driftsinntekter23 59620 8648 2986 50119 129
Varekostnad16 59214 2175 4664 28013 647
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader3 4912 8441 6851 2642 969
Herav kun lønn-2 3861 4851 0932 532
Ordinære avskrivninger78501700
Nedskrivning---00
Andre driftskostnader1 5812 1041 5231 4421 279
Driftsresultat1 8541 649−393−4851 235
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt290-22
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt781235
Sum finansinntekter3681257
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad110-10
Andre finanskostnader00210
Sum annen finanskostnad00210
Sum finanskostnader111211
Resultat før skatt1 8791 657−394−4611 242
Sum skatt414119-0273
Ordinært resultat1 4651 537−394−461969
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat1 4651 537−394−461969
Ordinært utbytte6401 600---
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte6401 600---
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler709912900
Sum anleggsmidler12016512900
Tomter, bygninger og annen fast eiendom-----
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler1766-00
Sum varige driftsmidler1766-00
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler33----
Andre fordringer---00
Sum finansielle anleggsmidler33--00
Sum varelager-----
Kundefordringer2 2474 3801 928−1931 420
Konsernfordringer-----
Sum fordringer2 3104 4112 2281031 421
Sum investeringer-33---
Kasse/Bank/Post4 6012 9452 6883 5513 820
Sum Kasse/Bank/Post4 6012 9452 6883 5513 820
Sum omløpsmidler6 9107 3894 9163 6545 241
Sum eiendeler7 0317 5545 0443 6545 241
Aksje/Selskapskapital200200200200200
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital200200200200200
Sum opptjent egenkapital3 4212 5962 6593 0533 514
Annen egenkapital3 4212 5962 6593 0533 514
Sum egenkapital3 6212 7962 8593 2533 714
Sum avsetninger til forpliktelser07-00
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner---00
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld---00
Annen langsiktig gjeld---00
Sum langsiktig gjeld07000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld3881 7211 326188200
Skyldig offentlige avgifter1 22379466914371
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld738523191200683
Sum kortsiktig gjeld3 4104 7512 1864021 527
Sum gjeld3 4104 7582 1864021 527
SUM EGENKAPITAL OG GJELD7 0317 5545 0443 6545 241
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene
Profile-6970194

Åpningstider

Ta kontakt for mer informasjon.

Mer info fra Forvalt

Arena Service Team AS

Org nr 993 327 182

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo