Proff
Proff

A/S NORSKE SHELL

Org nr914 807 077

Viser tall fra morregnskap. Se konsernregnskap.

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-2 0002 0002 000-
Leder annen godtgjørelse-3 0001 0002 000-

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter38 843 00069 660 00028 983 00013 663 00019 139 000
Annen driftsinntekt---00
Sum driftsinntekter38 843 00069 660 00028 983 00013 663 00019 139 000
Varekostnad12 660 00026 774 00015 211 0003 725 0004 168 000
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader298 000310 000222 000285 000287 000
Herav kun lønn746 000776 000743 000662 000-
Ordinære avskrivninger796 0001 008 0001 498 0001 829 0002 529 000
Nedskrivning---822 000-
Andre driftskostnader1 839 0003 037 0002 703 0003 184 0004 557 000
Driftsresultat23 250 00038 531 0009 349 0003 818 0007 598 000
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt637 000246 00010 000100 000140 000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt−110 000−53 000953 000224 000119 000
Sum finansinntekter527 000193 000963 000324 000259 000
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad380 000217 000184 000258 000419 000
Andre finanskostnader53 000018 0000182 000
Sum annen finanskostnad53 000018 0000182 000
Sum finanskostnader433 000217 000202 000258 000601 000
Resultat før skatt23 344 00038 507 00010 110 0003 884 0007 256 000
Sum skatt18 407 00029 274 0007 108 0001 797 0004 938 000
Ordinært resultat4 937 0009 233 0003 002 0002 087 0002 318 000
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat4 937 0009 233 0003 002 0002 087 0002 318 000
Ordinært utbytte4 937 0009 233 0003 002 0002 000 0002 300 000
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte4 937 0009 233 0003 002 0002 000 0002 300 000
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler11 0001 534 0003 919 0003 174 0001 637 000
Sum anleggsmidler10 442 00011 009 00014 348 00013 855 00013 284 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom8 634 0008 436 0008 334 0008 853 00010 731 000
Maskiner/anlegg/biler-----
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler22 00001 0001 0001 000
Sum varige driftsmidler8 656 0008 436 0008 335 0008 854 00010 732 000
Aksjer/Investeringer i datterselskap686 000451 000240 000623 000685 000
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler542 000588 0001 854 0001 204 000230 000
Andre fordringer547 000----
Sum finansielle anleggsmidler1 775 0001 039 0002 094 0001 827 000915 000
Sum varelager5 0006 00012 00062 00013 000
Kundefordringer4 375 0009 527 0004 435 000202 000316 000
Konsernfordringer-----
Sum fordringer18 581 00027 485 00015 688 0007 207 00010 259 000
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post189 000279 000345 00072 00099 000
Sum Kasse/Bank/Post189 000279 000345 00072 00099 000
Sum omløpsmidler18 775 00027 770 00016 045 0007 341 00010 371 000
Sum eiendeler29 217 00038 779 00030 393 00021 196 00023 655 000
Aksje/Selskapskapital584 000584 000584 000584 000584 000
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital584 000584 000584 000584 000584 000
Sum opptjent egenkapital563 000596 0001 160 000881 000920 000
Annen egenkapital563 000596 0001 160 000881 000920 000
Sum egenkapital1 147 0001 180 0001 744 0001 465 0001 504 000
Sum avsetninger til forpliktelser8 077 0008 470 00010 264 00010 297 0007 811 000
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner-----
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld2 309 0002 228 000451 000597 0001 486 000
Annen langsiktig gjeld2 309 0002 228 000451 000597 0001 486 000
Sum langsiktig gjeld10 386 00010 698 00010 715 00010 894 0009 297 000
Gjeld til kredittinstitusjoner-----
Leverandørgjeld2 100 0003 599 0002 934 000476 0001 219 000
Skyldig offentlige avgifter--3 002 0002 000 0002 300 000
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld2 381 0002 822 0006 099 0003 529 0005 003 000
Sum kortsiktig gjeld17 684 00026 901 00017 934 0008 837 00012 854 000
Sum gjeld28 070 00037 599 00028 649 00019 731 00022 151 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD29 217 00038 779 00030 393 00021 196 00023 655 000
Garantistillelser----4 685 000
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes ingen panteheftelser eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

A/S NORSKE SHELL

Org nr 914 807 077

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo