Proff
Proff

Bagn Pølsemakeri

Org nr992 041 684
AdresseVollskogvegen 8, 2930 Bagn

Ta gode beslutninger raskt med

Proff Premium API'er

Regnskap

Beløp i hele 1000

Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Vil du vite en bedrifts virkelige verdi? Verdivurdering inkl. regnskapsrapport og bransjesammenligning. Se eksempel

REGNSKAPSPERIODE

2023-122022-122021-122020-122019-12
Startdato

01.01.2023

01.01.2022

01.01.2021

01.01.2020

01.01.2019

Sluttdato

31.12.2023

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2019

LEDERLØNN

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Lønn-----
Leder annen godtgjørelse-----

RESULTATREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Sum salgsinntekter4 3494 8475 1785 4234 266
Annen driftsinntekt1681333024-
Sum driftsinntekter4 5174 9805 2085 4474 266
Varekostnad1 1811 1191 2171 684657
Beholdningsendringer-----
Lønnskostnader1 7691 9372 0211 7461 650
Herav kun lønn-1 7321 8661 5781 468
Ordinære avskrivninger210208208130121
Nedskrivning-----
Andre driftskostnader1 2421 4151 2041 1491 201
Driftsresultat115302559738638
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern-----
Inntekt på investering i datterselskap-----
Sum annen renteinntekt1210001
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap-----
Sum annen finansinntekt101310917
Sum finansinntekter2223101019
Nedskrivning fin. anleggsmidler-----
Sum annen rentekostnad529363309351375
Andre finanskostnader301306
Sum annen finanskostnad301306
Sum finanskostnader533363310381382
Resultat før skatt−396−38259367275
Sum skatt−87−21−768162
Ordinært resultat−309−18335286213
Ekstraordinære inntekter-----
Ekstraordinære kostnader-----
Skatt ekstraordinært-----
Årsresultat−309−18335286213
Ordinært utbytte-----
Ekstraordinært utbytte-----
Tilleggsutbytte-----
Sum utbytte-----
Konsernbidrag-----

BALANSEREGNSKAP

2023-122022-122021-122020-122019-12
ValutaNOKNOKNOKNOKNOK
Goodwill-----
Sum immaterielle midler1526545--
Sum anleggsmidler3 3823 5053 6923 8893 830
Tomter, bygninger og annen fast eiendom3 0683 2133 3433 4863 608
Maskiner/anlegg/biler85111150209201
Driftsløsøre/ inventar/ verktøy/ Biler6710714618612
Sum varige driftsmidler3 2203 4303 6383 8803 821
Aksjer/Investeringer i datterselskap-----
Endr. behold. varer under tilvirk./ferdige-----
Investeringer i aksjer og andeler99999
Andre fordringer-----
Sum finansielle anleggsmidler99999
Sum varelager3 1133 1592 7623 2143 472
Kundefordringer198194139134214
Konsernfordringer-----
Sum fordringer252262200232279
Sum investeringer-----
Kasse/Bank/Post149122105245275
Sum Kasse/Bank/Post149122105245275
Sum omløpsmidler3 5143 5443 0673 6914 026
Sum eiendeler6 8967 0486 7597 5807 857
Aksje/Selskapskapital100100100100100
Annen innskutt egenkapital-----
Sum innskutt egenkapital100100100100100
Sum opptjent egenkapital9581 2671 2841 5551 268
Annen egenkapital9581 2671 2841 5551 268
Sum egenkapital1 0581 3671 3841 6551 368
Sum avsetninger til forpliktelser000318
Pant/gjeld til kredittinstitusjoner3 7853 9904 2104 4354 433
Langsiktig konserngjeld-----
Ansvarlig lånekapital-----
Sum annen langsiktig gjeld2985140195250
Annen langsiktig gjeld2985140195250
Sum langsiktig gjeld3 8154 0754 3504 6614 691
Gjeld til kredittinstitusjoner1 3579061844301 161
Leverandørgjeld19920522689185
Skyldig offentlige avgifter21323333142184
Kortsiktig konserngjeld-----
Annen kortsiktig gjeld254263285266355
Sum kortsiktig gjeld2 0231 6071 0261 2641 798
Sum gjeld5 8385 6825 3755 9256 488
SUM EGENKAPITAL OG GJELD6 8967 0486 7597 5807 857
Garantistillelser-----
Pantstillelser-----
Kilde: Årsregnskap, Brønnøysundregistrene

Panteheftelser og andre tinglysinger

Det finnes panteheftelser og/eller tinglysinger på denne bedriften.

For detaljert informasjon om panteheftelser prøv vår utvidede tjeneste Proff® Forvalt.

Prøv Proff® Forvalt gratis i 7 dager. Klikk her
Kilde: Brønnøysundregistrene

Kredittvurdering og risikoanalyse

Har du behov for kredittvurdering og kvalifisert risikoanalyse? Proff Forvalt gjør din vurdering av bedrifter lettere og mer oversiktlig.

Proff Forvalt

Mer info fra Forvalt

Bagn Pølsemakeri

Org nr 992 041 684

Utvidet firma- og kredittinformasjon

Vår Premium tjeneste Proff® Forvalt gir deg komplett oversikt over firmaer og roller i norsk næringsliv:

  • Rating, score og kredittvurdering

  • Betalingsanmerkninger, panteheftelser og saker i domstolene

  • Segmenteringsverktøy for å ta ut lister til markeds- og analyseformål

  • Historisk firma- og rolleinformasjon

  • E-postvarsling på endringer i selskaper du følger

Vil du vite mer om hva Proff™ kan tilby din bedrift?

Ønsker du å bli Proff-kunde nå, eller vil du høre mer om hva vi kan gjøre for din bedrift? Vi kontakter deg for en uforpliktende prat.

Din kontaktinfo